حقيقت عشق


دل مؤمن تجليگاه حق است
طريق دل گزين، اين راه حق است

حقيقت از نماز آيد پديدار
اگر خواهي حقيقت، دل بدان دار

نماز از قيد ظلمت ها رهايي ست
نماز آيينه ي عشق خدايي ست

دل خود را به اين آيينه بسپار
كه ننشيند بر اين آيينه زنگار

در معراج سوي بنده باز است
كه نور «يَبْلُغُ الْعَبْدُ» (1) از نماز است

نماز اين آيه ي نور و سپيدي
ز انسان مي برد فحشا، پليدي (2)

هر آنچه عشق خواهي در ركوع است
و زينت در نماز - آري - خشوع (3) است

نماز آور به جا، داني كه آن چيست؟
خدا را زين عمل محبوب تر (4) نيست

ندا از هاتف رحمت برآيد
گناهان را نماز از دل زدايد (5)

نماز آكنده از اخلاص و راز است
«و تَنْزِيهٌ عَنِ الْكِبْرِ» (6) از نماز است

سبك مشمار اي اهل درايت
كه دارد «لَيْسَ مِنِّي» (7) اين اشارت

بيا اي دل خدا را بندگي كن
خدايي شو، خدايي زندگي كن

رها كن نفس دون را كان پليد است
خدا را جستجو كن كاين اميد است

خدا را در نماز آري توان يافت
معطر شد دلي كز گل نشان يافت

بيا چون ماه در آغوش شب ها
به محراب سحر سجاده بگشا

عبادت كن كه اين باغ گل افشان
طراوت مي دهد بر گلشن جان

محمود تاري

پاورقي

1- بِالصَّلَاةِ يَبْلُغُ الْعَبْدُ إِلَي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا (رسول اكرم ص) ، با نماز بنده به برترين درجات مي رسد.
2- الصَّلاةَ تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ (قرآن كريم) ، همانا نماز باز مي دارد (انسان) را از فحشا و پليدي ها.
3- الْخُشُوعُ زِينَةُ الصَّلَاةِ (امام جواد ع) ، خشوع زينت نماز است.
4- أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَاةُ و... (امام صادق ع) ، محبوب ترين عمل نزد خداي عزوجل نماز است.
5- ان المسلم اذا توضا و صلي ألخمس تماتت حكاياة كما تتحات الورق (رسول اكرم ص) ، آن گاه كه مسلمان وضو بگيرد و نمازهاي پنجگانه را بخواند گناهانش مي ريزد چنان كه برگ از درخت فرو ريزد.
6- الصَّلَاةُ بَيْتُ الْإِخْلَاصِ وَ تَنْزِيهٌ عَنِ الْكِبْرِ (امام باقر ع) ، نماز خانه اخلاص و زداينده كبر از انسان است.
7- لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ (رسول اكرم ص) ، از من نيست آن كه نماز را سبك بشمارد.

بازگشت