ذكر جميل


اي راز و نياز بي كرانه
اي سوز و گداز جاودانه

اي جاري شط روشن عشق
اي روح دميده در تن عشق

اي پرتو مهر لايزالي
انديشه ي جلوه ي جمالي

اي ذكر جميل پاكبازان
آئينه روح دلنوازان

اي باده بزم دردنوشان
پيمانه دست مي فروشان

اي زمزمه ي خداپرستي
مقصود خدا زراز هستي

اي مونس بندگان صادق
داغ دل لاله هاي عاشق

اي رشته ي محكم الهي
رخشنده ستاره در سياهي

باتوست كه روح پر بگيرد
بيماري دل شفا پذيرد

باتوست كه تا خدا كشم پر
پرواز كنم به كوي دلبر

اي جوشش چشمه خدايي
آيينه ي ذات كبريايي

بوي گل آشنادهي تو
عطر نفس خدادهي تو

نام تو اميد بخش دل هاست
ياد تو صفاي سينه ي ماست

آن سرور كائنات و عالم
فخر دو جهان نبي خاتم

فرمود نماز ركن دين است
معراج قلوب مؤمنين است

عباس براتي پور

بازگشت