اذان صبح


عروس ناز و زيباي سپيده
كه روي قله ها دامن كشيده

به دستش دامني لبريز از گل
گل ياس سفيد تازه چيده

همه گل هاي دامن را تو گويي
ميان نور و نقره پروريده

سحر هنگام ميلاد اذان است
اذان يعني كه مرگ شب رسيده

اذان صبح مي گويد به مردم
سحر گرديده، رنگ شب پريده

چو خوش گويد صداي پاي خورشيد
اذان است و نماز است و سپيده

محمود ابوالقاسمي

بازگشت