مهدي جان


سوگند به زمزم نمازت
بر زمزمه هاي سوز و سازت

بر ذكر ركوع و بر سجودت
بر حال قيام و بر قعودت

بر ذكر تشهد و قنوتت
بر بهت خدائي سكوتت

خشت از خم انتظار بردار
ما را ز خمار غم برون آر

اي روح دعا، سلام مهدي (ع)
محبوب خدا، سلام مهدي (ع)

عباس براتي پور

بازگشت