اذان و اقامه ي جبرئيل


امام باقر عليه السلام فرمود: وقتي پيامبر صلي الله عليه و آله در معراج خود به بيت المعمور (مركز فرشتگان در آسمان چهارم) رسيد و وقت نماز شد، جبرئيل اذان و اقامه گفت: پيامبر جلو ايستاده و فرشتگان و پيامبران پشت سر رسول خدا صلي الله عليه و آله براي نماز به صف ايستادند و به او اقتدا كردند. (1)

پاورقي

1- كافي، ج 3، ص 302.

بازگشت