اسماعيل عليه السلام


اسماعيل عليه السلام و نماز
اسماعيل فرزند بزرگتر ابراهيم خليل كه از هاجر، كنيز ساره، همسر ابراهيم بروزگاري كه ابراهيم به نقل ابن عباس در سن 99 سالگي و به نقل ابن مسعود به سن 117 سالگي بود در فلسطين بزاد و پس از چندي ابراهيم او را با مادرش به امر خداوند به سرزمين مكه برد و در آنجا سكونت داد و به بركت اسماعيل آب زمزم پديد آمد و پس از آن قبيله جرهم در آنجا سكني گزيدند و چون اسماعيل چهار ساله شد امر قربان رسيد، و چون پدر و پسر تسليم امر قربان شدند خداوند نيت آنها را پذيرفت و گوسفندي را توسط جبرئيل بفداي اسماعيل فرستاد، و چون به سن مردي رسيد از قبيله ي جرهم زن گرفت و از او فرزنداني آورد و خداوند او را به عمالقه يمن و جرهم و حضرموت به پيغمبري مبعوث نمود «و كانَ رسولاً نَبيّا» و پنجاه سال آنان را به دين ابراهيم دعوت كرد و ايمان آوردند. و چون عمرش به صد و سي سال رسيد درگذشت و در كنار مادرش در حجر به خاك سپرده شد. «إنه كان صادق الوعد» در حديث آمده است كه اسماعيل آنچنان به وعده خود پايبند بود كه روزي با يكي در جائي وعده ملاقات داد، آن مرد وعده را از ياد برد و اسماعيل تا يكسال و به نقلي تا سه روز در وعده گاه بماند تا آن مرد بيامد. بعضي گفته اند: اسماعيل بن ابراهيم پيش از پدر مرده و آنكه قرآن از او به «صادق الوعد» ياد كرده اسماعيل بن حزقيل از پيامبران بني اسرائيل بوده كه خداوند او را به قومش مبعوث نمود، امتش او را زنده زنده پوست از سر و روي بكندند، خداوند اختيار عذاب آنها را به وي سپرد، وي امر را به خود خداوند واگذاشت و از آنها گذشت نمود. (1)
كتاب الهي درباره ي حضرت اسماعيل مي فرمايد:
وَ اذْكُرْ فيِ الْكِتَابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كاَنَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كاَنَ رَسُولًا نَّبِيًّا، وَ كاَنَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوةِ وَ الزَّكَوةِ وَ كاَنَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا؛ (2)
و در اين كتاب، [سرگذشت] اسماعيل را ياد كن، كه او وفا كننده ي به عهد و فرستاده اي پيامبر بود - و همواره خانواده اش را به نماز و زكات فرمان مي داد، و نزد پروردگارش پسنديده بود.» (3)

پاورقي

1- مجمع البيان و دهخدا.
2- سوره مباركه مريم، آيات 54 - 55.
3- سيماي نماز، استاد حسين انصاريان، ص39.

بازگشت