نماز و سلام بر مهدي (عج)


در كتاب دعوت الاسلام آقاي آميرزا هادي فرمودند: عمه مكرمه ي آقاي آسيد علي صدرالدين فرمودند: من در سرداب مقدس مشرف بودم، چون مشغول نماز گرديدم، ديدم شخصي از نور نمودار گرديد به هيئت انسان كامل، لكن چشم و جسد او را نمي ديدم، فرمود: خواستم نماز را بر هم بزنم و خود را به حضرتش برسانم، ترسيدم كه از شكستن نماز، آن سرور متألم شود و خوف داشتم اگر تمام كنم شايد تشريف ببرند؛ لذا با عجله نماز را تمام كردم، به مجردي كه سلام دادم از نظرم غايب گرديد و تكدر خاطر مرا فرا گرفت (1)

پاورقي

1- رياحين الشريعه، ج 4، ص 4.

بازگشت