خصايص نيك زن بهشتي «ذافره»


يكي از زنان رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم در عالم رؤيا ديد كه قيامت برپا شده است، زني را آوردند كه حسنات او از كوه احد سنگين تر بود، پرسيد: نام اين زن چيست؟
گفتند: ذافره.
چون از خواب بيدار شد؛ چون ايام حج بود منادي را گفتند كه در ميان حجاج ندا كند كه: آيا در ميان شما زني ذافره نام هست؟
زني جواب داد: كه منم ذافره.
گفتند: بيا كه زوجه حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم تو را مي خواهد.
چون از طواف فارغ شد آمد، از او پرسيد: تويي ذافره؟
عرض كرد: بلي! من ذافره دختر ربيع انصاري هستم.
فرمود: «بگو تو را چه كردار است كه من ديشب به خواب ديدم كه حسنات تو از كوه احد سنگين تر بود؟»
گفت: يكي آن كه هرگز مقنعه از سر خويش باز نكردم، مگر در نزد محارم خود و ديگر آن كه هرگز ياد ندارم كه من بانگ نماز شنيده باشم الا آن كه مؤذن هر چه مي گفت من مي گفتم و در ساعت بر مي خاستم براي نماز و ديگر آن كه بر هيچ مائده ننشستم مگر آن كه يتيمي با من طعام خورده است.
به او گفت: «طوبي لك يا اختي؛ همانا بهترين منزلتي يافتي، خير دنيا و آخرت براي توست!» (1)

پاورقي

1- رياحين الشريعه، ج 6، ص 190؛ دويست داستان از حالات عرفاني و معنوي، نماز بانوان، عباس عزيزي، ص130-147.

بازگشت