نجمه، مادر امام رضا عليه السلام


حضرت نجمه عليها السلام به قدري به عبادت و مناجات و ذكر خدا علاقه داشت كه در آن مدتي كه به حضرت رضا عليه السلام شير مي داد، به بستگان گفت: «با يافتن دايه، مرا كمك كنيد!»
از او سؤال شد: مگر شيرت كم شده؟
در پاسخ گفت: «سوگند به خدا، دروغ نمي گويم، شيرم كم نشده، ولي براي من ذكرهايي از نماز و تسبيح هست كه در هنگام پرستاري و شير دادن به اين نوزاد، از آن عباداتم كاسته شده است (كمك مي خواهم تا به عبادات و مناجاتم برسم).»

بازگشت