نماز و عبادت فاطمه عليهاالسلام دختر امام حسين عليه السلام


شيخ مفيد - رحمت خدا بر او باد - فرموده است:
«فاطمه عليها السلام دختر امام حسين عليه السلام شب را به نماز و روز را به روزه مي گذراند.» (1)
گفته اند: با دانه هايي كه در رشته اي گرد آمده بود، تسبيح خداوند مي گفت (2)
سيره نويسان آورده اند كه:
امام اميرالمؤمنين علي عليه السلام در شبانه روز هزار ركعت نماز به جاي مي آورد. فاطمه عليها السلام دختر گرامي امام حسين عليه السلام به هنگام وفات، آنگاه كه مي خواست به ملاقات دو جد بزرگوارش عليهما السلام بشتابد، پدرش امام حسين عليه السلام و برادرش امام زين العابدين عليه السلام را مي ديد كه هر يك در شبانه روز هزار ركعت نماز به جاي مي آوردند (3)
پس سزاوار بود كه فاطمه به عبادت معبود روي نهد و به مناجات پروردگار دل بيدار كند و در پيشگاه خداوند سبحانه و تعالي به نماز ايستد.

امام حسين عليه السلام درباره ي دينداري فاطمه عليها السلام فرموده اند: «در دينداري، فاطمه چنان بود كه شب ها را با نماز به سر مي آورد، و روزها را روزه مي داشت.» (4)

امام حسين عليه السلام به پسر برادرش حسن مثني كه به خواستگاري يكي از دختران امام (ع) آمده بودند، فرمود: «من فاطمه را به عقد تو در مي آورم؛ زيرا او شبيه ترين دختر از دخترانم به مادرم فاطمه دختر پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم است.
در دينداري چنان است كه شب را تماماً به نيايش برآورده و روز را پيوسته به روزه مي گذراند. اما در جمال به حور عين مي ماند.» (5)
و نيز فرمود: «او شبيه ترين كس به مادرم فاطمه؛ دختر پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم است.» (6)

فاطمه دختر امام حسين عليه السلام پس از رحلت همسرش «حسن مثني» خيمه اي روي قبر او برپا كرد و در آن جا تا يك سال شب ها را به عبادت و نماز پرداخت و روزها را روزه گرفت. (7)

پاورقي

1- الارشاد، ص 197.
2- الطبقات الكبري، ج 8، ص 474؛ السمط الثمين، ص 168.
3- تاريخ ابن الوردي، ج 1، ص 233، اعيان الشيعه، ج 4، ص 124، المناقب، ج 2، ص 251.
4- ادب الطف، ج 1، ص 164.
5- اسعاف الراغبين در حاشيه ي نور الابصار، ص 210.
6- الارشاد، ص 197.
7- فاطمه بنت الامام الحسن، ص 14؛ دويست داستان از حالات عرفاني و معنوي، نماز بانوان، عباس عزيزي، ص125-127.

بازگشت