مسجد سهله


امام صادق عليه السلام فرمود:
«گويا مي بينم حضرت صاحب الأمر صلوات الله عليه را كه با اهل و عيالش وارد مسجد سهله شده و در آن جا ساكن شده اند، خداوند هيچ پيغمبري را نفرستاد مگر آن كه در آن جا نماز خواند، و هر كس در آن مكان اقامت نمايد چنان است كه در خيمه ي رسول خدا اقامت گزيده است.
هيچ مرد و زن مؤمني نيست جز آن كه دلش آرزوي رفتن به آن مسجد را دارد، در آن مسجد سنگي است كه صورت همه ي پيامبران - صلوات الله عليهم در آن است. هر كس با نيت خالص در آن مسجد نماز بخواند و دعا نمايد، خداوند حاجت او را برآورده مي كند، و هر كس در آن جا امان بخواهد خداوند او را از هر چيزي كه مي ترسد ايمن مي دارد، و هيچ شب و روزي نيست مگر آن كه ملائكه براي زيارت آن مكان و عبادت خدا در آن جا فرود مي آيند.» (1)

پاورقي

1- صحيفة المهدي، ص 72.

بازگشت