نماز امام جواد عليه السلام در اول ماه


وقتي اول ماه مي شد، امام جواد عليه السلام دو ركعت نماز مي خواند، در ركعت اول يك بار سوره حمد و سي بار سوره توحيد و در ركعت دوم سوره حمد و سي بار سوره انا انزلناه و بعد در حد توان صدقه مي داد و بدين وسيله سلامتي در همه آن ماه را مي خريد. (1)

پاورقي

1- بحارالانوار، ج 91، ص 381، ح 1.

بازگشت