افعي هنگام نماز امام رضا عليه السلام


نقل شده است كه امام رضا فرمود: روزي در «فرع» (1) بودم كه وقت نماز فرا رسيد. پياده شدم و به سوي بوته ي خاري روانه گرديدم (در بيابان عربستان گاهي بوته اي به اندازه ي بزرگي درختي وجود دارد كه از سايه اش به خوبي مي توان استفاده كرد.)
همين كه به نماز ايستادم يك افعي نزديك آمد و در كنارم قرار گرفت و من چون متوجه نماز بودم آن را كوتاه نكردم و نشكستم.
در اين حال افعي نزديك من شد و سپس به طرف بوته برگشت. وقتي از نماز فارغ شدم، دعا و تعقيبات نماز را نيز تخفيف ندادم.
بعضي از يارانم را كه همراه من بودند فراخواندم و گفتم پشت سر شما زير اين بوته افعي است رفتند و او را كشتند. امام فرمود: هر كس از غير خدا نترسد خداوند متعال او را كفايت مي كند و از شر موجودات حفظ مي نمايد. (2)

پاورقي

1- سرزميني است بين مكه و مدينه.
2- نماز از ديدگاه قرآن و حديث، ص 40؛ بحارالانوار، ج 84، ص 247؛ سجاده عشق يا نماز آدم تا خاتم ، نعمت الله صالحي حاجي آبادي ، ص128.

بازگشت