نماز امام رضا عليه السلام در ميان بحث


فرقه اي ديني و معروف كه نامش در قرآن آمده است «صابئين» است كه طرفداران آن گرايش به حضرت يحيي بن زكريا عليهماالسلام دارند و براي ستارگان تأثيري قائلند و مراسم ويژه اي دارند و گروهي از آنان هنوز در خوزستان زندگاني مي كنند.
اين فرقه رهبري بسيار دانشمند ولي مغرور داشتند كه بارها با حضرت امام رضا عليه السلام گفت و گو داشت ولي زير بار نمي رفت. در يكي از جلساتي كه در حضور مأمون الرشيد عباسي امام رضا عليه السلام عليه دين او استدلالي كرد كه او تسليم شد و گفت:
حالا روح من نرم شد و فهميدم دين تو حق است، حاضرم مكتب تو را بپذيرم. ولي ناگهان صداي اذان بلند شد. امام رضا عليه السلام براي اقامه ي نماز جلسه را ترك كرد.
مردم گفتند: يابن رسول الله! فرصت حساسي است، ديگر چنين فرصتي براي هدايت اين شخص پيش نمي آيد بحث را به آخر رسانيد.
امام رضا عليه السلام فرمود: اول وقت نماز است و آن بر همه چيز مقدم مي باشد. امام رضا عليه السلام، مأمون و حاضرين نماز را اقامه كردند و باز در مجلس بحث حاضر شدند.
امام فرمود: به آن دانشمند «صابئي» بگوييد براي ادامه ي بحث در مجلس حاضر شود چون آن مرد اين تعهد را از امام عليه السلام ديد، علاقه اش به اسلام بيشتر شد و بعد از تكميل بحث ايمان آورد و دين اسلام را پذيرفت. (1)

از بعضي روايات استفاه مي شود كه امام هشتم حضرت رضا عليه السلام مدتي در شهر سرخس، زنداني و تحت نظر بوده است از جمله:
اباصلت هروي مي گويد: «در سرخس به كنار خانه اي كه امام هشتم در آن زنداني بود رفتم، از زندانبانها اجازه خواستم با امام ملاقات كنم.
آنها گفتند: نمي تواني با امام ملاقات كني.
گفتم: چرا؟
گفتند: امام رضا عليه السلام نوعاً شبانه روز مشغول نماز است و در يك شبانه روز هزار ركعت نماز مي خواند، فقط ساعتي در آغاز روز، و قبل از ظهر، و ساعتي هنگام غروب، نماز نمي خواند، ولي در اين ساعات نيز در محل نماز خود به مناجات و راز و نياز با خدا، اشتغال دارد...». (2)

پاورقي

1- منتهي الامال، ج 2، در احوالات آن حضرت؛ سجاده عشق يا نماز آدم تا خاتم ، نعمت الله صالحي حاجي آبادي ، ص126-125.
2- بحارالانوار، ج 49، ص 170.

بازگشت