غرق در نماز


در خبر است كه چون امام باقر عليه السلام به نماز مي ايستادند، رنگشان تغيير مي كرد و گاهي سرخ مي شدند و گاهي زرد! (1)
آنقدر در هنگام نماز، رعايت احترام و ادب، در پيشگاه حضرت حق مي نمودند و كه نماز ايشان زبانزد خاص و عام بود، و عظمت الهي در سراسر نماز بر وجودشان چنان سايه افكنده بود كه رنگ مباركشان تغيير مي كرد و لرزه بر اندامشان مي افتاد.

پاورقي

1- بحارالانوار، ج 84، ص 248.

بازگشت