امام سجاد عليه السلام در نماز


هرگاه حضرت قصد انجام نماز مي نمود، به مكان خشني مي رفت، خود را از مردم پنهان مي نمود، مشغول نماز مي شد و زياد گريه مي كرد. روزي در هواي بسيار گرم به دنبال چنين جايگاهي بود كه يكي از غلامان متوجه آن جناب شد. ديد حضرت پيشاني را بر سنگ سختي نهاده و گريه مي كند. ساعتها طول كشيد تا آن كه حضرت سر از سجده برداشت از بس گريه كرده بود، چنين مي نمود كه سر و صورت را در آب فرو برده است. (1)

پاورقي

1- مصائب امام حسين عليه السلام، ص 131.

بازگشت