نماز با عطر


عبدالله بن حارث گويد: امام سجاد عليه السلام هميشه در سجاده ي خود عطر داشت و هرگاه مي خواست نماز بخواند، از آن استفاده مي كرد.
امام سجاد عليه السلام در استفاده از عطر به هنگام نماز از رسول خدا صلي الله عليه و آله متابعت مي كرد. چنان كه از امام صادق عليه السلام نقل است، پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله شيشه ي عطري داشت كه هنگام وضو، استفاده مي كرد، بعد از منزل بيرون مي رفت و مردم از بوي خوش عطر مي فهميدند كه پيامبر صلي الله عليه و آله است. (1)

پاورقي

1- فروع دين، ص 74.

بازگشت