خشوع امام سجاد عليه السلام


امام صادق عليه السلام فرمود:
هرگاه وقت نماز مي رسيد، پوست بدن امام سجاد عليه السلام مي لرزيد و رنگ چهره اش زرد مي شد و مانند برگ درخت خرما رعشه بر اندام مبارك او مي افتاد. (1)

پاورقي

1- بحارالانوار، ج 84، ص 247.

بازگشت