آخرين سجده خونين حسين عليه السلام


اباعبدالله قهراً از روي اسب بر زمين افتاد، طرف راست صورتش را روي خاك هاي گرم كربلا گذاشت...
سيد بن طاووس در لهوف چنين نقل كرده:
هنگامي كه از اسب بر روي گونه ي راستش بر زمين افتاد چنين گفت: بِسم الله و بِالله و عَلي مِلَّةِ رسول الله؛ به نام خدا و به ياد او و به راه پيامبر.

پيشواي آزادگان و سالار شهيدان امام حسين عليه السلام، با خون وضو گرفت و به مقتل، نماز عاشقانه اي به جاي آورد و با شهادت خود، آيين نماز را به پيروانش ياد داد.
«آن كس كه عشق را با خاك خون گرفته
تيمم كرد
سجاده را
بر دشت تشنه بگسترد
و مهر را
از لخته هاي خون عزيزان...
تا آخرين نماز عاشقانه را
در قامت عروج بخواند.» (1)

پاورقي

1- مجموعه ي اشعار نماز و عاشورا، ص 77.

بازگشت