حضرت امام حسين عليه السلام و نماز در كربلا


روز نهم محرم وقتي مي خواستند به آن حضرت حمله كنند، برادر بزرگوار خود حضرت عباس عليه السلام را به سوي دشمن فرستاد و فرمود: به آن ها بگو! جنگ را تا فردا به تأخير اندازند تا ما امشب را نماز بخوانيم و با خداي خود راز و نياز كنيم. خدا مي داند كه من تلاوت قرآن و نماز در دل شب را دوست دارم. (1)

پاورقي

1- سجاده عشق يا نماز آدم تا خاتم ، نعمت الله صالحي حاجي آبادي ، ص116-115.

بازگشت