آيه نماز شب


ابن منذر نقل مي كند: ديده شد كه حسين بن علي عليهماالسلام در فاصله ميان مغرب و عشا نيز نماز مي خواند از حضرتش در اين مورد سؤال شد فرمود: اين نماز از عبادت شب «ناشئة الليل» (1) به شمار مي آيد. (2)

پاورقي

1- سوره مباركه مزمل، آيه 6.
2- نماز و عبادت امام حسين عليه السلام، عباس عزيزي، ص78-86.

بازگشت