تغيير رنگ چهره در وقت نماز


يكي از دانشمندان نامدار اهل سنت، در اين مورد چنين مي نويسد:
هر گاه امام حسين به نماز مي ايستاد، رنگ چهره اش دگرگون مي شد. هنگامي كه دليل آن دگرگوني سيما و چهره و آن راز فوران شور و شعور را مي پرسيدند، مي فرمود:
«أَ تَدْرُونَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أُرِيدُ أَنْ أَقُوم ؛ (1)
هيچ مي دانيد در پيش روي چه كسي مي خواهم بايستم.»

پاورقي

1- كشف الغمة (چاپ قديم)، ج 2، ص 74.

بازگشت