اهلبيت مصداق آيه 41 سوره مباركه حج


از حضرت اباعبدالله عليه السلام معناي آيه ي 41 سوره ي حج «الّذين إن مَكَّناهُم فِي الأرضِ أقاموا الصَّلوة و...» را پرسيدند پاسخ فرمود: «هذهِ فينا أهل البيت»
(اين آيه «آنان كه اگر آنها را در زمين حاكم گردانيم نماز را برپاي مي دارند و...» درباره ي ما اهل بيت پيامبر نازل شده است). (1)

پاورقي

1- تفسير برهان، ذيل اين آيه.

بازگشت