سفارش اهل بيت به نماز


علي بن ابراهيم، از امام باقر عليه السلام نقل مي كند درباره ي فرموده ي خداي سبحان: «خانواده ي خود را به نماز امر كن و خود نيز سخت بر آن پايدار باش.» فرمود: در آن به پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمان ابلاغ ويژه به اهل بيتش را داده است نه عموم مردم را، تا به همه ي مردم اعلام شود كه اهل بيت محمد صلي الله عليه و آله و سلم، در نزد خدا منزلتي ويژه دارند كه براي ديگر مردمان نيست، زيرا خداي سبحان به آنان (جهت اقامه ي نماز)، هم فرمان عمومي همراه با همه ي مردم داده، هم فرمان خصوصي.
پس از نزول اين آيه، پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم هر روز، وقت نماز صبح به در خانه علي عليه السلام مي آمد و مي فرمود: «سلام و رحمت و بركات خدا بر شما باد»، پس (اهل بيت يعني) علي عليه السلام و فاطمه عليهاالسلام و حسن عليه السلام و حسين عليه السلام (در پاسخ) اظهار مي داشتند: (و سلام و رحمت و بركات خدا (نيز) بر شما باد اي پيامبر خدا.»
سپس حضرت صلي الله عليه و آله و سلم دو طرف چهارچوبه ي در را گرفته مي فرمود: «نماز، نماز، خدا شما را رحمت كند»، «همانا خدا چنين مي خواهد كه هر گونه آلودگي را از شما خاندان نبوت ببرد و شما را (از هر گونه ناخالصي) پاك گرداند.» پس حضرت صلي الله عليه و آله و سلم، زماني كه در مدينه حضور داشت، هر روز صبح پيوسته اين كار را انجام مي داد تا اينكه از دنيا رفت. ابوالحمراء خادم پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مي گويد: من شهادت مي دهم كه هر روز پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم اين عمل را انجام مي داد. در كتاب «مودة القربي» از انس بن مالك و از زيد بن علي بن الحسين عليه السلام از پدرش امام سجاد عليه السلام، از جدش عليه السلام نقل مي كند كه فرمود: پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم بعد از نزول آيه ي شريفه ي «و أمُر أهلَك بِالصَّلوةِ و اصطَبِر عَليها» «و اهل بيت خود را به نماز فرمان ده و خود نيز بر آن سخت پايدار باش» به مدت نه ماه هر روز هنگام نماز صبح، به در خانه ي فاطمه عليهاالسلام مي آمد و مي فرمود: نماز اي اهل بيت نبوت! «همانا خدا مي خواهد كه از شما خاندان هر گونه آلودگي را ببرد و شما را منزه گرداند» و اين حديث را سيصد نفر از صحابه نقل كرده اند.
زيد بن علي از پدرش امام سجاد از جدش عليه السلام نقل مي كند كه فرمود: «روزي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم در خانه ي ام سلمه بود. فرني خدمت حضرت آوردند. رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم علي و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را فراخواند و از آن خوردند.
سپس رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم آنان را در پوشش عبايي خيبري قرار داد و اين آيه شريفه را تلاوت فرمود: «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»
ام سلمه اظهار داشت: اي رسول خدا! آيا من هم از اهل بيت نبوتم؟
حضرت فرمود: تو (از آنان نيستي اما) رو به سوي خير داري. (1)

پاورقي

1- فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، ص 630.

بازگشت