نماز تقيّه


قطب راوندي به سند خود، از امام موسي كاظم عليه السلام از امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه فرمود «امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام پشت سر مروان بن حكم (از باب تقيه) نماز مي گزاردند.
پس به يكي از آن دو بزرگوار عرض شد: آيا پدر شما وقتي به منزل برمي گشت نماز را اعاده نمي كرد؟ فرمود: نه به خدا سوگند، او به همان يك نماز اكتفا مي كرد. (1)

پاورقي

1- موسوعة كلمات الامام الحسين، ص 686.

بازگشت