جلوه ي نماز از ولادت تا كربلا


اذان و اقامه در گوش امام حسين عليه السلام
از اسماء بنت عميس نقل شده: حسين عليه السلام بعد از گذشت يك سال از ولادت برادرش حسن عليه السلام ديده به جهان گشود. پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به خانه ي زهرا عليهاالسلام آمد و به من فرمود: «پسرم را نزد من بياور.» من حسين عليه السلام را كه در قنداقه ي سفيدي بود، به محضر رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم بردم.
پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم از ديدار چهره ي حسين عليه السلام شاد و خندان شده؛ در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت. سپس حسين عليه السلام را به دامن گرفت و گريه كرد.
عرض كردم: پدر و مادرم به فدايت اي رسول خدا! چرا گريه مي كني؟
فرمود: گريه ام به خاطر مصائبي است كه بعد از من به اين نوزاد وارد مي شود.
به زودي گروه ستمگر او را مي كشند و خداوند آن گروه را مشمول شفاعت من نخواهد كرد.

بازگشت