لباس زيبا در نماز


نقل شده هنگامي كه امام حسن مجتبي عليه السلام براي نماز برمي خاست، بهترين لباسهاي خود را مي پوشيد.
از آن حضرت پرسيدند: چرا بهترين لباس خود را مي پوشيد؟
امام در پاسخ فرمود: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ فَأَتَجَمَّلُ لِرَبِّي وَ هُوَ يَقُولُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ فَأُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَ أَجْمَلَ ثِيَابِي؛ (1)
خداوند، زيباست و زيبايي را دوست دارد، به همين جهت من لباس زيبا براي راز و نياز با پروردگار مي پوشم، و هم او فرموده است كه به هنگام رفتن در مسجد، زينت خود را برگيريد. پس دوست دارم بهترين لباسهايم را بپوشم.» (2)

بر همين اساس، برطبق روايات، استحباب دارد كه انسان در حال نماز نيكوترين لباس خود را بپوشد و خود را معطر كند و با رعايت نظافت و طهارت كامل، به نماز و راز و نياز با خداي بزرگ، بپردازد.

حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام چون به نماز مي ايستاد، مفصلهاي بدنش به حركت درمي آمد، و چون بهشت و جهنم را ياد مي كرد، همانند انسان مارزده مضطرب مي گشت، در هيچ حالي او را نديدند، مگر آن كه خدا را ذكر مي كرد. از عبادات او (كه از فضايل مختص اين امام است مي توان اين را گفت كه آن حضرت 25 بار پياده به زيارت كعبه رفت، با آن كه مركبهاي ايشان با او برده مي شد، ولي مسافت 450 كيلومتر راه را زير اشعه ي سوزان آفتاب و روي سنگريزه هاي داغ پياده مي پيمود تا رضايت خدا را بيشتر فراهم آورد. (3)

و در حالات امام حسن عليه السلام نقل شده:
در روايت است: آنگاه كه حسن بن علي عليه السلام وضو مي گرفت، رنگ چهره اش تغيير مي كرد. به حضرت عرض كردند: چرا چنين حالتي به شما دست مي دهد؟ فرمود: «حَقٌّ عَلَي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَي ذِي الْعَرْشِ أَنْ يَتَغَيَّرَ لَوْنُه ؛(4)
سزاوار است آن كه مي خواهد بر خداوند وارد شود حالش چنين باشد.»
هرگاه به نماز مي ايستاد: «تَرْتَعِدُ فَرَائِصُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَل ؛ (5)
بدنش از خوف خداوند به لرزه مي افتاد.» (6)
و در نهايت امام حسن عليه السلام، در راه احيا و ابقاي روح نماز در كالبد امت اسلام، از همه چيز خود گذشت.

پاورقي

1- سوره مباركه اعراف، آيه 31.
2- وسائل الشيعة، ج 4، ص 455.
3- خاندان وحي، ص 323.
4- مستدرك الوسائل، ج 1، ص 355.
5- بحارالانوار، ج 81، ص 258.
6- خلوتگه راز، ص 269.

بازگشت