استعمال عطر هنگام نماز


از مستحبات نماز آن است كه انسان بوي خوش به بدن و لباسش بزند، و با لباس پاكيزه نماز بخواند و با احترام و وقار براي عبادت خدا مشغول شود.
لحظات آخر عمر حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام بود چند لحظه اي به اذان مغرب باقي مانده بود، نزديك بود كه وقت نماز فرا برسد. فاطمه عليهاالسلام به اسماء بنت عميس فرمود: «عطر مرا بياور تا خود را خوشبو سازم، و آن لباس را كه با آن نماز مي خوانم بياور»، سپس وضو گرفت، و در اين هنگام كه مي خواست نماز بخواند، حالش منقلب شد، سرش را به زمين نهاد، به اسماء گفت: «كنار سرم بنشين، هنگامي كه وقت نماز فرارسيد، مرا بلند كن تا نمازم را بخوانم، اگر برخاستم كه چيزي نيست و اگر برنخاستم شخصي را نزد علي بفرست، تا خبر فوت مرا به او بدهد.» اسماء مي گويد: وقت نماز فرارسيد، گفتم: «الصلاة يا بنت رسول الله؛ «اي دختر رسول خدا! وقت نماز است.»
جوابي نشنيدم، ناگاه متوجه شدم كه حضرت زهرا عليهاالسلام از دنيا رفته است...
به راستي بايد از زهراي اطهر عليهاالسلام درس پاكيزگي و مقيد بودن به آداب اسلام را آموخت، در آن حال لباس نماز را پوشيد و بوي خوش استعمال كرد، تا نماز بخواند و قبل از وقت خود را آماده نماز كند.

نزول مصحف در محراب عبادت
ابوبصير گويد: از حضرت امام محمد باقر عليه السلام درباره ي مصحف فاطمه پرسيدم، فرمود: مطالبي است كه پس از درگذشت پدرش، حضرت رسول، بر ايشان نازل شد. گفتم: آيا از قرآن چيزي در آن هست؟
فرمود: چيزي از قرآن در آن نيست.
عرض كردم: آن را برايم توصيف فرماييد!
فرمود: آن داراي دو جلد از جنس زبرجد قرمز است و به اندازه ي طول و عرض يك برگ مي باشد.
عرض كردم: ورقه و برگ آن از چيست؟
فرمود: از دُر سفيد كه با گفتن كلمه ي «كُن» به وجود آمده است.
عرض كردم: چه چيزي در آن نوشته شده است؟
فرمود: اخبار آنچه كه تا به حال بوده است و آنچه كه تا روز قيامت خواهد بود و اخبار هر يك از آسمان ها و تعداد فرشتگان هر يك از آنها، نام هاي فرستادگان خدا از انبياي مرسل و غير مرسل و اقوامي كه اينان بر آنها مبعوث شده اند، اسامي مخالفان و تكذيب كنندگانش و گروندگان به آنها، اسامي تمام مؤمنان و كافران از آغاز تا پايان آفرينش، نام هاي شهرها و ويژگي هاي هر شهري، چه در شرق و چه در غرب جهان، تعداد مؤمنان هر شهر و آمار كافران آن، ويژگي هاي تمام كساني كه تكذيب كرده اند، مشخصات اقوام پيشين و داستان هاي مربوط به آنان، طاغوتياني كه به قدرت رسيده اند و دوران فرمانروايي و تعداد آنان، مشخصات ائمه و اسامي آنان، و مدت زماني كه هر يك از آنان امامت و پيشوايي و زمامداري داشته اند، ويژگي هاي بزرگان آنها و خلاصه هر گونه دگرگوني و نقل و انتقالي كه در ادوار گوناگون انجام گيرد، همگي اينها در مصحف حضرت فاطمه وجود دارد.
عرض كردم: فداي شما بشوم، چند دوره وجود دارد؟
فرمود: پنجاه هزار سال كه مي شود هفت دوره. در آن مصحف اسامي همه آفريدگان و مدت عمر آنها، صفت بهشتيان، تعداد كساني كه وارد بهشت خواهند شد، تعداد جهنميان و نام هاي هر يك از آن دو گروه، و نيز در همان مصحف علم قرآن به همان گونه كه نازل شده است و همچنين علم تورات و انجيل و زبور به همان ترتيب نزول، و تعداد درختان و سنگريزه هاي هر شهر و ديار وجود دارد. حضرت باقر عليه السلام فرمود: هنگامي كه خداوند خواست اين مصحف را بر آن حضرت نازل فرمايد، دستور داد كه جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل آن را برداشته نزد آن حضرت بياورند. اين نزول در ثلث دوم شب جمعه در هنگامي كه حضرت در محراب خود به نماز ايستاده بود، واقع شد. فرشتگان سر پا ايستاده تا اينكه حضرت نشست. پس از آنكه از نماز فارغ شد، سلام كرده گفتند: خداوند به تو سلام مي رساند و مصحف را در دامان آن حضرت گذاشتند. حضرت فرمود: سلام مخصوص خداوند و از سوي او و به سوي اوست و بر شما اي فرستادگان خدايي سلام و سلامتي باد! آنگاه به آسمان رفتند. پس از نماز صبح تا سر ظهر به طور پيوسته به خواندن و مطالعه ي آن مشغول شد تا اينكه به آخرش رسيد آن حضرت بر تمامي خلق خدا از جن و انس، پرندگان و وحوش، ملائكه و پيامبران واجب الاطاعة مي باشد.
راوي مي گويد عرض كردم: فدايتان شوم، پس از آن حضرت اين مصحف به چه كسي منتقل شد؟
فرمود: آن را به اميرالمؤمنين عليه السلام داد و پس از درگذشت حضرت علي، به امام حسن و بعد به امام حسين و بعد نزد اهلش باقي مي ماند تا اينكه به صاحب اين امر واگذار كند.
عرض كردم: اين علم بسيار زياد است!
فرمود: اي ابومحمد! آنچه را كه من به تو گفتم، در دو برگ اول آن بود و مطالب پس از ورقه ي دوم را براي تو نگفتم و حتي يك حرف از آن را هم بازگو نكردم. (1)

پاورقي

1- دلائل الامامه، ص 28.

بازگشت