شريك عبادت پروردگار


حضرت زهرا عليهاالسلام آنقدر به عبادت پروردگارش علاقه مند و وابسته است كه در شب اول زندگاني مشتركش با علي عليه السلام او را به عبادت و نمازگزاري فرا مي خواند و سه روز بعد كه پيامبر از علي عليه السلام مي پرسد كه فاطمه چگونه همسري است، پاسخ مي دهد: «نعم العون علي طاعة الله؛ (1)
او بسيار مددكار و ياري كننده به عبادت و طاعت خداوند است.»

پاورقي

1- مناقب آل ابي طالب، ج 3، ص 356.

بازگشت