عابدترين افراد


امام حسن مجتبي عليه السلام فرمود: در دنيا كسي عابدتر از حضرت فاطمه عليهاالسلام نبود. آنقدر به عبادت مي ايستاد تا پاهايش ورم مي كرد. (1)

پاورقي

1- بحارالانوار،ج 43، ص 61.

بازگشت