لقب تقيه


شريف ترين لقب حضرت زهرا عليهاالسلام تقيه مي باشد، به معناي كسي كه از خدا بترسد و خدا را حاضر داند و از گناهان دوري و پرهيز كند. فاطمه زهرا عليهاالسلام عين و خود كلمه تقوي است و هيچ يك از زنان عالم همانند آن حضرت خوف و خشيت از خداوند را نداشت، عارفين گفته اند: «همه ي خير دنيا و آخرت در يك كلمه جمع شده و آن كلمه تقوي مي باشد.» (1)


بانوي نمونه جهان اسلام حضرت فاطمه اطهر سلام الله عليها «هنگام نماز از هيبت و جلال الهي قلبش به طپش و ضربان شديد مي افتاد و سخت مضطرب و پريشان مي گشت.» (2)

پاورقي

1- رياحين الشريعة، ج 1، ص 23؛ نماز و عبادت فاطمه ي زهرا، عباس عزيزي، ص61-65.
2- ميزان الحكمه، ج 2، ص 1634.

بازگشت