نماز سواره


فيض بن مطر مي گويد: خدمت حضرت باقر عليه السلام رسيدم تا درباره ي خواندن نماز شب در كجاوه سؤال كنم، اما حضرت پيش از سؤال، فرمود: پيغمبر (ص) نماز (نافله) خود را بر شتر مي گذاشت، در حالي كه شتر حركت مي كرد. (1)

پاورقي

1- اثبات الهداة، ج 5، ص 306.

بازگشت