دعاي پيامبر در تعقيبات نماز صبح


رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم هنگامي كه نماز صبح را به جاي مي آوردند، با صداي بلند به گونه اي كه ياران رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم هم مي شنيدند، سه بار مي فرمودند: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَة؛ خدايا! دينم را كه وسيله نگهداريم قرار داده اي، براي من حفظ فرما.»
و سه بار مي فرمود: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي ؛ خدايا! دنيايم را كه در آن زندگي مي كنم، برايم اصلاح فرما».
سپس سه بار مي فرمودند: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي جَعَلْتَ إِلَيْهَا مَرْجِعِي ؛ خدايا! آخرتم را كه بازگشت مرا در آن قرار داده اي، نيكو گردان.»
بعد سه بار مي فرمودند: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَ أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نَقِمَتِك ؛ خدايا! از خشم تو به رضايتت و از كيفر تو به بخششت پناه مي برم». و در آخر مي گفتند: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَ لَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ؛(1)
خدايا! به تو پناه مي برم، آن چيزي را كه تو ببخشي، چيزي نمي تواند مانع آن گردد و آنچه را كه بازداري، چيزي نمي تواند ببخشد و تلاش هيچ تلاشگري بدون تو منفعتي نخواهد داشت.»

پاورقي

1- الأمالي (للطوسي)، النص، ص 158.

بازگشت