نماز رسول خدا در هر منزل


در احوال پيامبر صلي الله عليه و آله آمده است: رسول خدا صلي الله عليه و آله از منزلي كوچ نكرد، مگر آن كه در آن، دو ركعت نماز خواند و فرمود: «تا اين محل روز قيامت بر نماز خواندن من گواهي دهد». (1)

پاورقي

1- مستدرك الوسائل، ج 8، ص 245.

بازگشت