سجده ي طولاني و وعده ي بهشت


رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم مشغول تعمير يكي از اتاقهايش بود. رهگذري بر او گذشت و عرض كرد: يا رسول الله! اجازه مي دهيد شما را در اين كار ياري كنم؟ پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: اختيار با خودت هست و آن مرد به كمك پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم شتافت. هنگامي كه از كار دست كشيدند. پيامبر فرمود: چه حاجتي داري؟ مرد جواب داد: بهشت را. پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مكثي كرد و سپس به او قول بهشت داد و چون مرد به راه افتاد، فرمود: اي بنده ي خدا، ما را در تحقق اين وعده با سجده هاي طولاني ات كمك كن. (1)

پاورقي

1- هزار و يك داستان نماز و نمازگزار، ص 343.

بازگشت