كاسب ها و تاجرها


بعضي با خداوند معامله مي كنند يعني عبادت مي كنند كه از خداوند طلبكار شوند و چيزي در دنيا يا آخرت بگيرند، اين عبادت باطل نيست؛ ولي كامل هم نيست، به طور مثال: نماز شب مي خواند براي توسعه ي روزي، نماز اول ماه مي خواند براي سلامتي، عبادت مي كند براي رسيدن به بهشت جسماني و لذت هاي جسماني و حتي براي رسيدن به سعادت هاي عقلاني و لذت هاي روحاني هميشگي و منسلك شدن در سلك كروبين و منخرط شدن در جرگه ي عقول قادسه و ملائكه ي مقربين كه اين اگرچه عالي است و حكما و محققين به اين مرتبه ي از سعادت خيلي اهميت مي دهند؛ ولي در نظر اهل الله، اين هم يك نوع معامله و كسب است. (1)
امام علي عليه السلام فرمودند:
«إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ...؛ (2)
همانا عده اي خدا را از روي ميل و شوق به بهشت عبادت مي كنند اين عبادت مانند عمل تجّار و بازرگانان است...»

پاورقي

1- دانستني هاي لازم از نماز ، محمد وحيدي، ص 104، به نقل از اسرار الصلوه امام خميني.
2- تحف العقول، النص، ص 246.

بازگشت