مشمول شفاعت و همنشين پيامبر


مردي به پيامبر (ص) عرض كرد: يا رسول الله! از خدا بخواه كه مرا مشمول شفاعت تو قرار دهد و از همنشينان تو در بهشت باشم. رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: من از خدا مي خواهم، ولي تو هم مرا با زيادي سجود كمك كن. (1)

پاورقي

1- هزار و يك داستان نماز و نمازگزار، ص 347.

بازگشت