سجده طولاني


پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم چون به (نماز مستحب) مي ايستاد، (گاهي) ركوع و سجودش را به قدري طولاني مي كرد، كه مردم مي گفتند: «او چه زماني سر از ركوع و سجود بر مي دارد؟» (1)

پاورقي

1- الميزان، ج 6، ص 332.

بازگشت