ركوع پيامبر


رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم هنگامي كه ركوع مي فرمود، سرش را نه پايين مي انداخت و نه آنگونه بلند مي كرد كه از بدنش بالاتر باشد، بلكه حد وسط را رعايت مي فرمود.

بازگشت