نماز در صحرا


امام علي عليه السلام فرمودند: هنگامي كه رسول خدا صلي الله عليه و آله براي خواندن نماز از شهر خارج شده و به طرف مصلي، مي رفت در رفتن از راه «شجره» و در بازگشتن از راه محرس بازمي گشت و كلاً آن حضرت در رفتن به سوي مصلي درازترين راه و در بازگشت كوتاه ترين راه را انتخاب مي فرمود. (1)

پاورقي

1- نماز و عبادت پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله، عباس عزيزي، ص 60.

بازگشت