نماز در محاصره ي دشمن


در جنگ خندق، وقتي كه مسلمانان در محاصره ي شديد دشمن قرار گرفتند، اضطراب و وحشت بر بعضي از سپاهيان اسلام چيره شد.
خذيفه نقل مي كند در آن لحظات كه سرماي هوا تا استخوان هم نفوذ مي كرد، پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله، بي اعتنا به محاصره ي دشمن و سرماي سخت، به نماز و نيايش مشغول بود و چنان غرق نماز و نياز بود كه گويي در ميان دشمنان حضور ندارد. (1)

پاورقي

1- هزار و يك داستان نماز و نمازگزار، ص 139.

بازگشت