نماز روي حصير


ميمونه همسر رسول خدا صلي الله عليه و آله مي گويد:
حصير كوچكي كه از برگ درخت خرما درست شده بود را در مسجد براي رسول خدا صلي الله عليه و آله پهن مي كردند و حضرت بر روي آن نماز مي خواند. (1)

پاورقي

1- نماز و عبادت پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله، عباس عزيزي، ص 112.

بازگشت