دعاى بعد از تَكبيرةُ الاِحرام


مستحب است نمازگزار بعد از تكبيرةالاحرام بگويد:
«يا مُحْسِنُ قَدْ اَتاكَ المُسِي ءُ، وَقَدْ اَمَرْتَ الُمحْسِنَ اَنْ يَتَجاوَزَ عَنِ المُسِي ءِ، اَنْتَ الُمحْسِنُ وَاَنَا المُسِي ءُ، بِحَقّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحمَّدٍ، وَتَجاوَزْ عَنْ قَبِيحِ ما تَعْلَمُ مِنّي؛
اي خدائي كه به بندگان احسان مي كني، بنده گنهكار به درِ خانه تو آمده، و تو امر كرده اي كه نيكوكار از گناهكار بگذرد، تو نيكوكاري و من گناهكار، بحق محمّد و آل محمّد، رحمت خود را بر محمّد و آل محمّد بفرست، و از بديهائي كه مي داني از من سر زده، بگذر.»

بازگشت