كيفيت نماز شب


نماز شب يازده ركعت است: چهار تا دو ركعت (مثل نماز صبح) به نيت نماز شب و يك نماز دو ركعتي به نيت نماز شَفْعْ و يك نماز يك ركعتي به نيت نماز وَتْر.
-خواندن سوره در ركعتهاي نماز شب لازم نيست حتي مي توان فقط به خواندن سوره حمد اكتفا كرد. (گرچه با سوره فضيلت ديگري دارد) هم چنين قنوت در ركعتهاي دوم مستحب است و مي توان بدون قنوت نيز خواند.
- جايز است انسان نماز شب را نشسته بخواند حتي در حال اختيار
نماز شَفْعْ:
-در ركعت اول: يك مرتبه سوره حمد، يك مرتبه سوره توحيد، يك مرتبه سوره ناس، ركوع، سجده
-در ركعت دوم: يك مرتبه سوره حمد، يك مرتبه سوره توحيد، يك مرتبه سوره فلق، قنوت، ركوع، سجده، تشهد، سلام
نماز وَتْر:
يك مرتبه سوره حمد، سه مرتبه سوره توحيد، يك مرتبه سوره فلق، يك مرتبه سوره ناس
- نماز وَتر يك ركعت است و مي توان آن را بدون قنوت نيز به جا آورد.
- نماز شب را مي توان كوتاهتر و خلاصه تر نيز خواند يعني فقط نمازشَفع و وَتر يا اينكه فقط يك ركعت نماز وتر خواند.
قنوت:
با وجود اينكه قنوت در نماز مستحب است ولي قنوت نماز وتر آداب بسياري دارد كه نمازگزار مي تواند به اميد ثواب بيشتر همه آن را انجام دهد و يا به چند مورد اكتفا كند.
نمازگزار براي شمارش اذكار قنوت مي تواند از انگشتان دست راست يا تسبيح استفاده كند.
و چهل مرتبه بگويد:
«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَات ؛
خدايا ببخش جميع مؤمنين مرد و زن و مسلمانان مرد و زن را»
بعد از آن هفتاد مرتبه بگويد:
«اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبي وَ اَتُوبُ اِلَيه؛
آمرزش مي طلبم از خدايي كه پروردگارم است و بسويش باز مي گردم.»
سپس هفت مرتبه بگويد:
«هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ؛
اين است مقام كسي كه از آتش قيامت به تو پناه مي برد.»
سپس سيصد مرتبه بگويد:
«اَلْعَفو، ببخش»
و سپس يك مرتبه بگويد:
«رَبّ اغْفِرْلي وَ ارْحَمْني وَ تُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التّوابُ اَلْغَفُورُ الرّحيم؛
پروردگارا ببخش مرا و رحم كن به من و توبه مرا بپذير به راستي كه تو، توبه پذيرنده، بخشنده و مهرباني.»
مستحب است نمازگزار در قنوت نماز وتر براي چهل تن، از مؤمنان چنين دعا كند: (اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلان) و به جاي كلمه(فلان) مؤمني را نام ببرد.
در روايت آمده كسي كه براي چهل مؤمن دعا كند دعايش مستجاب مي شود.
- مستحب است كه مسلمان در قنوت از خوف خدا گريه و يا تباكي كند؛ يعني حالت گريه به خود گيرد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص447.
آداب و مستحبات نافله شب در كتابهاي ادعيه خصوصاً مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمي آمده است.

بازگشت