تشهد


نمازگزار بايد در ركعت دوم و ركعت آخر تمام نمازها بعد ازسجده ي دوم بنشيند و در حال آرامش بدن اذكار تشهد را بگويد؛ جملاتي كه بازگو كننده حقايقي از دين است.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص619.

بازگشت